Triết lý của chúng tôi

“Hạnh Phúc đến từ bên trong.” (Carl Jung) 

Hành trình tìm về chân hạnh phúc bắt đầu bằng sự chữa lành chính mình.  

Một khi tâm bình yên, hạnh phúc chân thật từ chính mình sẽ lan tỏa đến những mối quan hệ xung quanh, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, cộng đồng… giúp chuyển hóa chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Chương trình đào tạo và các phương pháp chữa lành tại Kén được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết Năng Lượng Sinh HọcSức Mạnh Tiềm Thức, kế thừa từ các chương trình giảng dạy thay đổi cuộc sống của các nhà tâm lý học, khoa học, trị liệu hàng đầu thế giới.