Các cách để giao tiếp với vũ trụ

Mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ là một con đường hai chiều, không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhận. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mở ra một đường dây liên lạc và đưa nó ra ngoài vũ trụ để nhận được sự hướng dẫn, có thể bằngĐọc tiếp “Các cách để giao tiếp với vũ trụ”