Ý NGHĨA VỀ MÀU SẮC CÁC LUÂN XA & HÀO QUANG AURA

Bạn đã bao giờ nhận thấy “một màu nhất định” bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi bạn nhìn? Có thể bạn nhận được vài phong bì màu đỏ, những chiếc ô tô màu đỏ tiếp tục đậu bên cạnh bạn, hoặc chiếc bút duy nhất bạn có thể tìm thấy luôn có mực đỏ…Đọc tiếp “Ý NGHĨA VỀ MÀU SẮC CÁC LUÂN XA & HÀO QUANG AURA”

Vị trí & Màu sắc của 7 Luân xa trên cơ thể

Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người Mỗi luân xa nằm ở một vị trí khác nhau và đại diện cho mỗi bộ phận/ cơ quan trên cơ thể người.Đọc tiếp “Vị trí & Màu sắc của 7 Luân xa trên cơ thể”