Nguyên tắc hoạt động

  1. Chúng tôi làm việc dựa trên dữ liệu thực tế, đồng thời coi trọng tính độc đáo của trải nghiệm cá nhân. 
  1. Chúng tôi tùy chỉnh khóa học, phương pháp chữa lành phù hợp với trạng thái hạnh phúc và nhu cầu tinh thần thực tế của từng tổ chức hoặc cá nhân. 
  1. Chúng tôi giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân và chỉ cung cấp thông tin đó cho công ty hoặc công chúng khi được sự đồng ý từ thân chủ.