Trị liệu Tiềm thức

Liệu pháp Trị liệu Tiềm thức hỗ trợ cải thiện dần mọi thứ liên quan đến Thân – Tâm – Trí của Bạn.

Liệu pháp Trị liệu Tiềm thức dựa trên nguyên tắc dùng năng lượng cân bằng, điều chỉnh hoạt động của các luân xa (điểm năng lượng) và các lớp cơ thể vi tế bằng việc kết nối nguồn năng lượng sâu bên trong Bạn, tìm kiếm và nhận diện các khối tắc nghẽn. Có thể qua việc cảm nhận các cảm xúc, các tín hiệu cảm nhận của cơ thể vật lý xuyên suốt phiên trị liệu. Cũng có thể là các trải nghiệm hình ảnh của quá khứ, cũng có thể là các hình ảnh được tái tạo lại dưới dạng thông điệp mà Tiềm thức chuyển tới…

Dù kết quả là gì thì các tắc nghẽn năng lượng và bám dính năng lượng đã kiểm tra đều sẽ được xử lý, khai thông dần dần dòng chảy năng lượng cân bằng cho cơ thể và tâm trí.


Phần 1

Kiểm tra các mức năng lượng của cơ thể và môi trường sống.

  • Năng lượng cơ thể vật lý.
  • Năng lượng nhà ở và năng lượng vực bạn sinh sống.
  • Các bám dính năng lượng.
  • Hoạt động của hệ thống luân xa
  • Vấn đề của chủ thể
  • Xác định mục đích chính của phiên trị liệu.

– Thời gian: 45 – 60 phút (tùy thuộc vấn đề)

– Hình thức: Online hoặc Offline

Phần 2: Trị liệu

  • Bóc tách và gỡ bỏ bám dính về cảm xúc và năng lượng không tốt (nếu có), các khối tắc nghẽn năng lượng trên trường năng lượng, cơ thể vi tế và các luân xa trên cơ thể trả lại dần trạng thái hài hòa cho toàn bộ hệ thống năng lượng.
  • Hỗ trợ nhận diện những bài học đang tác động lên cuộc sống của Bạn, và dẫn dắt Bạn trải qua quá trình học và hoàn thành những bài học đó ở cấp độ tiềm thức.

– Thời gian 60 – 90 phút (tùy thuộc vấn đề)

– Hình thức: Online hoặc Offline

Phần 3

Khai vấn hỗ trợ Bạn nhìn rõ hơn vấn đề liên quan Tiểm thức và Ý thức, hướng xử lý tiếp theo giúp chuyển hoá vấn đề tốt hơn.

– Thời gian: tuỳ thuộc vấn đề của Bạn mà nhà trị liệu định lượng thời gian của phần này

– Hình thức: Online hoặc Offline


“The spiritual journey is the healing journey.”

Unknown