Đào tạo | Huấn luyện

01 | Đào tạo & Huấn luyện

Dòng Chảy Hạnh Phúc
Happiness Flow

Khóa huấn luyện 6-9 buổi dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm khảo sát & đánh giá Trạng Thái Hạnh Phúc hiện tại của tổ chức và nhân viên, thiết kế Giá Trị Hạnh Phúc Cốt Lõi (Happiness DNA) cho tổ chức trên nền tảng lý thuyết Vòng tròn hạnh phúc (Happiness Circle) và 9 Tư Duy Hạnh Phúc (Happiness Attitudes) của Kén Thiêng, giúp tạo nên dòng chảy trải nghiệm tối ưu trong công việc. (Peak Performance)

02 | Đào tạo & Huấn luyện

Chữa Lành Để Gắn Kết
Heal to Harmonize

Khóa huấn luyện chuyên sâu về chữa lành với mục tiêu gắn kết đội ngũ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực giúp tăng hiệu suất công việc. Nội dung đi sâu vào các tầng sang chấn, các phương pháp chữa lành tự nhiên dành cho cá nhân và tập thể, dựa trên nền tảng lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của Kén Thiêng. 

03 | Đào tạo & Huấn luyện

Đường Về Hạnh Phúc
Path to Happiness

Chương trình đào tạo chuyên sâu về Chữa lành, Phát triển bản thân và Thưởng thức cuộc sống cho mỗi cá nhân (Heal, Grow and Enjoy). Đây cũng là chương trình nền tảng cơ bản giúp tìm ra đường về chân hạnh phúc riêng biệt của từng cá nhân, giúp chuyển hóa chất lượng cuộc sống, tập trung vào trụ cốt lõi của Vòng Tròn Hạnh Phúc (Happiness Circle) – TÔI.

04 | Đào tạo & Huấn luyện

Lãnh Đạo Tỉnh Thức
Conscious Leadership

Khóa huấn luyện dành cho lãnh đạo, các cấp quản lý của các tổ chức doanh nghiệp. Khác với các khóa huấn luyện kỹ năng mềm dành cho quản lý, Lãnh Đạo Tỉnh Thức của Kén Thiêng tập trung vào thấu hiểu bản thân và nhân viênnhận thức phong cách lãnh đạo phù hợp với trạng thái hạnh phúc của đội nhóm.  

05 | Đào tạo & Huấn luyện

Ngôn Ngữ Giữ Lửa Hôn Nhân | Happy Couple Languages

Khóa học về giao tiếp tỉnh thức – chìa khóa giữ lửa hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Điều khác biệt của khóa học là lý thuyết được chia sẻ thông qua các tình huống thực tế tổng hợp từ “thư viện hồ sơ chữa lành” của các chuyên gia tại Kén Thiêng nên rất gần gũi và dễ áp dụng hàng ngày. 

06 | Đào tạo & Huấn luyện

Nuôi Dạy Con Tỉnh Thức
Conscious Parenting

Ít ai biết rằng phong cách dạy con của cha mẹ là sự phản chiếu của chính họ: sang chấn thế hệ, tuổi thơ, xã hội… hình thành nên cách cha mẹ đối xử và kỳ vọng ở con cái, rồi vòng lặp lại xuất hiện khi họ vô tình tạo ra sang chấn thế hệ và tuổi thơ cho con mình. Nuôi Dạy Con Tỉnh Thức là khóa đào tạo của Kén Thiêng về các phương pháp đối thoại với con trẻ xây dựng trên nền tảng các tầng sang chấn