Chương trình Cộng đồng

Healing Talks

  • Dòng Chảy Năng Lượng Hạnh Phúc với cộng đồng y bác sĩ 
  • Nuôi Dạy Con Tỉnh Thức với cộng đồng giáo viên & phụ huynh các trường mẫu giáo, tiểu học 
  • Chạm ngõ vô hình cùng thuyết lượng tử với sự đồng hành của các nhà khoa học, tiến sĩ…. 
  • Nghịch cảnh nở hoa  
  • Người Tattoo Vết Sẹo Cuộc Đời  
  • Hiểu Để Thương