Founder | Danny Võ

20 năm “thắp đèn” đi tìm sứ mệnh cuộc đời!

Là một chuyên gia xây dựng thương hiệu và huấn luyện lãnh đạo cấp cao, anh Danny Võ đã làm việc với nhiều tập đoàn và các nhà lãnh đạo ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Là kiều bào Singapore, anh đã chọn trở về Việt Nam và thành lập nhiều tổ chức đóng góp cho cộng đồng, 5 năm liền nhận Bằng khen của chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (2017 – 2022).

Anh sáng lập Kén Thiêng để chia sẻ hành trình tìm về chân hạnh phúc và phát triển bản thân, kết nối tổng hợp các nền tảng lý thuyết và bài học thực tế từ những người thầy và đồng nghiệp xa gần, mong muốn lan tỏa ánh sáng yêu thương đến cộng đồng. 


Hoạt động Cộng đồng

  • Thành viên Viện Sức khoẻ Quốc gia (National Wellness Institute) – Mỹ
  • PCT Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Bằng cấp chuyên môn:

  • Chuyên gia huấn luyện (Trainer) @ Dale Carnegie (USA)
  • Diễn giả Truyền cảm hứng, Tâm lý @ IAP Career College (Canada)
  • Thiền dẫn Tiềm thức & Các tầng sang chấn @ Phạm Hải Yến (Singapore)
  • Holy Fire® Reiki Master & Karuna Reiki® Master @ International Center for Reiki Training (USA)
  • Chuyên gia đào tạo Sức khoẻ Tinh thần @ Pursuit of Happiness

Thành tựu:

  • Top 20 Doanh nhân Truyền Cảm Hứng @ Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn – 2022
  • 5 năm liền nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho những đóng góp xuất sắc (2017-2022)
  • Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh @ UBND TP.HCM – 2021