Danny Võ

• Diễn giả truyền cảm hứng @ Sức khoẻ Tinh thần – KÉN THIÊNG
• Chuyên gia Huấn luyện cấp cao – Thương hiệu Doanh nhân & Doanh nghiệp | Giao tiếp tích cực | Diễn thuyết truyền cảm hứng.
• Giám đốc điều hành – Global Health Assist (Việt Nam)
• Cố vấn Thương hiệu – Trầm hương Đại Lâm Mộc
• Phó Chủ tịch – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Danny Võ

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và quảng cáo thương hiệu tại những vị trí quan trọng tại New Zealand, Singapore, Việt Nam và kết nối trực tiếp với các nhân sự cấp cao của nhiều Doanh nghiệp, Tập đoàn trong và ngoài nước; trong đó hơn 10 năm trong vai trò là Chuyên gia Huấn luyện về những kỹ năng quản lý & lãnh đạo; Diễn giả Truyền cảm hứng về những giá trị sống tích cực trong việc Tạo dựng Thương hiệu cá nhân, Giao tiếp hiệu quả và Diễn thuyết Truyền cảm hứng, Danny Võ đã lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng những Lãnh đạo và Doanh nhân thành công tại Việt Nam và quốc tế.

Danny Võ đã “bén duyên” từ 2019 và hiện tại đang tập trung vào dự án Doanh nghiệp xã hội KÉN THIÊNG | Natural Healing & Training Hub – là nơi hội tụ và hấp thụ những nguồn sáng tích cực, năng lượng chữa lành để cùng nhau nhận diện những sang chấn tâm lý của bản thân và giải mã những “lấn cấn” của cuộc đời trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của mỗi chúng ta.

Các chương trình huấn luyện & diễn thuyết truyền cảm hứng:

 • Khoá huấn luyện “Nâng cao Sức khoẻ Tinh thần của Doanh nhân”
 • Healing Circle Workshop “Lắng nghe Thân Tâm”
 • Leadership Workshop “Doanh nhân truyền cảm hứng 6T”
 • Healing Talk “Hiểu để thương”
 • Talkshow “Nghịch cảnh nở hoa”®
 • Online Talkshow “Trò chuyện cùng tiềm thức”
 • Các khoá Huấn luyện cấp cao – Thương hiệu Doanh nhân & Doanh nghiệp | Giao tiếp tích cực | Diễn thuyết truyền cảm hứng...

Chứng nhận:

 • Chuyên gia huấn luyện (Trainer) @ Dale Carnegie Việt Nam
 • Diễn giả Truyền cảm hứng @ IAP Career College (Canada)
 • Thiền dẫn Hồi quy @ tienhoatamlinh.com – Phạm Hải Yến
 • Holy Fire® Reiki Master & Karuna Reiki® Master @ International Center for Reiki Training.