Câu chuyện Thương Hiệu

Kén Thiêng là gì?

Lan Tỏa Năng Lượng Hạnh Phúc  

Chúng tôi chuyên cung cấp các khóa huấn luyện đào tạo Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần và các liệu pháp Chữa Lành Tự Nhiên cho doanh nghiệp và cá nhân.  


Ý nghĩa tên gọi Kén Thiêng

Ai chưa hề tổn thương? Ai không từng mất mát? Ai không cần chữa lành và tìm về chân hạnh phúc?  

Kén Thiêng – nơi hội tụ nguồn ánh sáng tích cực và năng lượng chữa lành –  mong muốn là một chốn “nương tựa” Tinh Thần, hỗ trợ những ai hữu duyên với mong muốn “lột Kén hoá Bướm” tung đôi cánh tự do trong Tâm thức của mỗi người.